Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21575
Title: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên huyện Văn Chấn phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp
Authors: Nghiêm Thị Thơm
Keywords: Địa lí
Điều kiện tự nhiên
Đánh giá
Văn Chấn
Yên Bái
Địa chí
Nông lâm nghiệp
Phát triển
Issue Date: 2014
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Cơ sở lý luận, thực tiễn và tổng quan các công trình nghiên cứu đánh giá cảnh quan huyện Văn Chấn. Đặc điểm các yếu tố tạo thành cảnh quan và sự phân hóa cảnh quan huyện Văn Chấn. Đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển nông, lâm nghiệp huyện Văn Chấn.
Description: Luận văn thạc sĩ Khoa học Địa lí. 91tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21575
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB402018.pdf
  • Description : 
  • Size : 2,1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.