Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21573
Title: Các từ ngữ thuộc trường tập tục và lễ hội trong tiếng Tày
Authors: Nông Thị Thủy
Keywords: Ngôn ngữ
Văn hóa
Lễ hội
Từ ngữ
Tập tục
Dân tộc Tày
Việt Nam
Issue Date: 2017
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết. Đặc điểm hình thức của các từ ngữ thuộc trường tập tục và lễ hội của người Tày. Đặc điểm ngữ nghĩa của các từ ngữ thuộc trường tập tục và lễ hội của người Tày.
Description: Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. 88tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21573
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB372018.pdf
  • Description : 
  • Size : 2,81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.