Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21563
Title: Nghiên cứu đề xuất một số mô hình nông lâm kết hợp có hiệu quả tại xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.(Bản sưu tầm)
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Keywords: Nông nghiệp
Nông lâm kết hợp
Mô hình
Nghiên cứu
Đề xuất
Cát Thịnh
Văn Chấn
Yên Bái
Issue Date: 2015
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Xác định, phân loại các phương thức nông lâm kết hợp tại xã Cát Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái. Đánh giá hiệu quả kinh tế, XH, môi trường của hoạt động sản xuất NLKH thông qua các phương thức NLKH xã Cát Thịnh. Đề xuất các giải pháp phát triển sản xuất NLKH có hiệu quả.
Description: Luận văn thạc sĩ Lâm nghiệp. 94tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21563
Appears in Collections:Công Nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB272018.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.