Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21561
Title: Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Authors: Nông Minh Thảo
Keywords: Kinh tế nông thôn
Sắn
Phát triển sản xuất
Kĩ thuật sản xuất
Giải pháp
Yên Bình
Yên Bái
Địa chí
Sinh kế
Phúc An
Vĩnh Kiên
Issue Date: 2016
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Đánh giá vai trò của cây sắn trong sinh kế nông hộ tại hai xã Phúc An và Vĩnh Kiên (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Tìm hiểu và đánh giá việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất sắn tại 2 xã. Đề xuất giải pháp phát triển sản xuất sắn bền vững, nâng cao đời sống vật chất hộ trồng sắn, góp phần cải thiện sinh kế nông dân địa phương.
Description: Luận văn thạc sĩ phát triển nông thôn. 64tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21561
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB092018.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.