Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21560
Title: Nghiên cứu hoạt động sinh kế cộng đồng nhằm phát triển sản xuất tại xã Phúc An và Vĩnh Kiên (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).(Bản sưu tầm)
Authors: Phạm Đăng Định
Keywords: Kinh tế nông thôn
Phát triển sản xuất
Nghiên cứu
Vĩnh Kiên
Phúc An
Yên Bình
Sinh kế
Thu nhập
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2015
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Đánh giá điều kiện tự nhiên kinh tế, xã hội của xã Vĩnh Kiên và Phúc An huyện, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Nghiên cứu hoạt động sinh kế và thu nhập của cộng đồng dân cư tại 2 xã. Đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cộng đồng địa phương.
Description: Luận văn thạc sĩ Phát triển nông thôn. 88tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21560
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB262018.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.