Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21556
Title: Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phát triển rừng phòng hộ tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Authors: Trần Văn Trường
Keywords: Lâm nghiệp
Rừng
Rừng phòng hộ
Nghiên cứu
Thực trạng
Giải pháp
Phát triển
Văn Chấn
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2015
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; ưu, nhược điểm, bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý rừng. Xây dựng một số luận cứ cho việc đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Description: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp. 71tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21556
Appears in Collections:Công Nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB222018.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.