Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21551
Title: Nghiên cứu hiện trạng các loại thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm và đề xuất một số giải pháp bảo tồn tại Khu Bảo tồn Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Authors: Nguyễn Việt Phương
Keywords: Lâm nghiệp
Thực vật rừng
Nghiên cứu
Thực trạng
Giải pháp
Bảo tồn
Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu
Văn Yên
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2015
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Xác định danh lục các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm của Khu BTTN Nà Hẩu. Đánh giá các yếu tố tác động đến các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn có hiệu quả những loài cây quý hiếm và các loài cây có nguy cơ bị đe doạ cao tại Khu BTTN Nà Hẩu.
Description: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp. 101tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21551
Appears in Collections:Công Nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB172018.pdf
  • Description : 
  • Size : 4,52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.