Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21545
Title: Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật chính cho giống sắn mới tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam
Authors: Hoàng Kim Diệu
Keywords: Nông nghiệp
Sắn
Nghiên cứu
Sinh trưởng
Phát triển
Miền núi
Việt Nam
Địa chí
Yên Bái
Khoa học cây trồng
Issue Date: 2016
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Giới thiệu về giống sắn HL2004-28. Xác định được một số biện pháp kỹ thuật chính: mật độ, thời vụ, phân bón, cây trồng xen và phương thức trồng xen đạt hiệu quả kinh tế cho giống sắn HL2004-28.
Description: Luận án tiến sĩ Nông nghiệp. 166tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21545
Appears in Collections:Công Nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB112018.pdf
  • Description : 
  • Size : 4,64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.