Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21542
Title: Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Đại số 7: Giới thiệu những cách giải cơ bản và lí thú
Authors: Nguyễn Toàn Anh
Keywords: Toán học
Đại số
Phương pháp giải toán
hàm số
Đồ thị
Lớp 7
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Abstract: Gồm Số hữu tỉ, số thực. hàm số và đồ thị. Thống kê. Biểu thức đại số...
Description: Thư viện tỉnh Yên Bái;174tr.;TN54128
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21542
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên THCS

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 3.pdf
  • Description : 
  • Size : 87,08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.