Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21518
Title: Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng cháy và chữa cháy rừng tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Authors: Lương Ngọc Sơn
Keywords: Nông nghiệp
Rừng
Phòng cháy
Chữa cháy
Nghiên cứu
Giải pháp
Luận văn thạc sĩ
Lục Yên
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2015
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác PCCCR trên địa bàn huyện Lục Yên, Yên Bái; phân tích ưu, nhược điểm và kinh nghiệm trong PCCCR. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả PCCCR ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Description: Luận văn thạc sĩ Lâm học. 91tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21518
Appears in Collections:Công Nghệ

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : YB032018.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.