Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21354
Title: Khảo cổ học tiền sử và sơ sử Yên Bái
Authors: Nguyễn Văn Quang
Keywords: Luận văn; Luận án tiến sỹ; Khoa học xã hội; Khảo cổ học; lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Tiền sử; Sơ sư; ĐỊa chí; Yên Bái
Issue Date: 10-5-2002
Publisher: [Knxb.]
Abstract: Hệ thống hóa tư liệu và kết quả nghiên cứu từ trước đến nay về các di tích và di vật khảo cổ từ thời đại đá đến sơ kỳ thời đại sắt ở Yên Bái, nhằm cung cấp cho các nhà nghiên cứu những thông tin tư liệu đầy đủ và cập nhật về khảo cổ học tiền - sơ sử ở khu vực này. Trên cơ sở phân loại, khảo tả tư liệu di tích và di vật từ các địa điểm đã khai quật, sưu tầm, luận án so sánh với các di tích khảo cổ có niên đại tương đương ở một số nơi khác , nhằm nhận diện một số đặc trưng cơ bản, thử xác định niên đại và tìm hiểu các bước phát triển chính yếu của tiền sử và sơ sử Yên Bái; Bước đầu xác định vị trí của tiền sử và sơ sử Yên Bái trong nền cảnh chung của tiền sử và sơ sử Bắc Việt Nam, đồng thời đề xuất dự án bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cổ xưa của Yên Bái trong giai đoạn hiện nay
Description: Luận án tiến sĩ lịch sử; 189tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21354
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 69.pdf
  • Description : 
  • Size : 154,07 MB
  • Format : Adobe PDF
  • Thumbnail

  • File : 3 (1).pdf
  • Description : 
  • Size : 11,06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.