Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21352
Title: LA Mô hình tiểu thuyết Tự Lực văn đoàn
Authors: Nguyễn Thị Tuyến
Keywords: Luận văn; Luận án tiến sỹ; Khoa học xã hội; Văn học Việt Nam; Ngữ văn; Tiểu thuyết; Tự lực văn đoàn
Issue Date: 25-2-2004
Publisher: Bộ giáo dục và đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Abstract: Luận án gồm 3 chương: Chương I Tổ chức tự lực văn đoàn và xu hướng tiểu thuyết tự lực văn đoàn; Chương II Mô hình tiểu thuyết tự lực văn đoàn nhìn từ góc độ đồng đại; Chương III Mô hình tiểu thuyết tự lực văn đoàn nhìn từ góc độ lịch đại
Description: Luận án tiến sĩ ngữ văn; 188tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21352
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 67.pdf
  • Description : 
  • Size : 66,75 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.