Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21351
Title: Những đặc sắc của văn xuôi Xuân Diệu trước cách mạng tháng Tám năm 1945
Authors: Nguyễn Thị Tuyến
Keywords: Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học xã hội; Khoa học Ngữ văn; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Xuân Diệu; Văn xuôi; Cách mạng tháng tám; 1945
Issue Date: 1997
Publisher: Đại học Quốc Gia ; Trường đại học sư phạm
Abstract: Văn xuôi Xuân Diệu trước Cách mạng là một phần sáng tạo độc đáo có giá trị của Xuân Diệu. Luận án đi sâu tìm hiểu những đặc sắc nghệ thuật của văn xuôi Xuân Diệu với mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc đánh giá một cách toàn diện sự nghiệp của một nghệ sĩ lớn. Kết quả của đề tài còn ý nghĩa nghiệp vụ giáo dục, góp phần thiết thực vào việc giảng dạy tác giả Xuân Diệu ở các cấp học
Description: Luận án thạc sĩ khoa học ngữ văn; 84tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21351
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 66.pdf
  • Description : 
  • Size : 23,82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.