Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21349
Title: Vành là Môđun nội xạ đối sinh
Authors: Nguyễn Thị Thu Cúc
Keywords: Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học Tự nhiên; Đại số; Lý thuyết số; Toán; Lý; Môđun
Issue Date: 1997
Publisher: Đại học Quốc Gia ; Trường đại học sư phạm
Abstract: Chương I trình bày một số khái niệm cơ bản trong lý thuyết môdun để làm cơ sở cho việ trình bày luận văn một cách có hệ thống. Chương II dành để tập hợp và chứng minh các tính chất đặc trưng của vật sinh và vật đối sinh trong phạm trù các R-moodun. Đây là hai khái niệm quan trọng mà chính sự phân loại đồng đều giữa chúng đã tạo nên lớp PF - vành
Description: Luận án thạc sĩ khoa học toán lý; 58tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21349
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 64.pdf
  • Description : 
  • Size : 13,92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.