Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21348
Title: Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các Cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan Anot xung vi phân
Authors: Trương Việt Phương
Keywords: Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học Tự nhiên; Khảo sát; Nghiên cứu; Hóa học; Hóa phân tích; Hàm lượng; Cation; Von-Ampe
Issue Date: 9-2009
Publisher: Bộ giáo dục và đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Abstract: Nghiên cứu các điều kiện tối ưu như: Nồng độ nền, thế điện phân, thời gian điện phân, biên độ xung để xác định đồng thời các kim loại kẽm, caddimi, chì, đồng bằng phương pháp cực phổ Von - Ampe hòa tan trên điện cực giọt thủy ngân treo đạt độ chính xác thỏa mãn; Khảo sát độ tin cậy của phép đo; Xây dựng đường chuẩn, đánh giá kiểm tra đường chuẩn, đường thêm chuẩn, so sánh sai số tương đối của hai phương pháp này; Áp các điều kiện tối ưu, phương pháp thêm chuẩn vào phân tích một số mẫu thực tế; Kết luận, đề xuất phương án triển khai thực tế
Description: Luận văn thạc sĩ khoa học hóa học; 86tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21348
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 63.pdf
  • Description : 
  • Size : 32,81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.