Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21345
Title: Dạy từ ngữ trong giờ Tập đọc ( Các văn bản thuộc phong cách nghệ thuật ) cho học sinh lớp 4, 5
Authors: Nguyễn Thị Mai
Keywords: Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học xã hội; Giáo dục; Tiếng Việt; Lớp 4; Lớp 5; Nghệ thuật
Issue Date: 1-8-1999
Publisher: Bộ giáo dục và đào tạo; Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm
Abstract: Luận án đặt ra mục đích nghiên cứu thực trạng dạy học từ ngữ trong giờ Tập đọc, các cơ sở để dạy từ trong một văn bản nghệ thuật, từ đó xác lập một quy trình dạy học bằng một tổ hợp bài tập nhằm giúp học sinh lớp 4,5 biết chọn từ để tìm hiểu, nắm nghĩa và giá trị của từ qua đó cảm nhận được cái hay cái đẹp của bài tập đọc, hiểu được nội dung của bài. Hơn nữa cách dạy này, giúp các em có hiểu biết ban đầu về đặc trưng của ngôn ngữ nghệ thuật. Luận án sẽ góp phần bổ sung, hoàn thiện quá trình dạy đọc hiểu ở tiểu học, nâng cao hiệu quả dạy tập đọc nói chung
Description: Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục; 128tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21345
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 60.pdf
  • Description : 
  • Size : 38,03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.