Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21344
Title: Thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết "Đắm thuyền" của Tago
Authors: Nguyễn Thị Huân
Keywords: Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học xã hội; Ngữ văn; Văn học; Chấu Á; Nghệ thuật; Tago; Đắm thuyền
Issue Date: 5-1999
Publisher: Đại học Quốc Gia ; Trường đại học sư phạm
Abstract: Tìm hiểu "thời gian nghệ thuật, không gian nghệ thuật trong tiểu thuyết Đắm thuyền của TaGo" chính là tìm hiểu quan điểm, ý đồ của TaGo được thể hiện một cách nghệ thuật trong tác phẩm. Hơn nữa là tình cảm tự nhiên của nguwoif viết với thiên nhiên và vùng đất trong tác phẩm - một trong những yếu tố không nhỏ tạo ra một trong bốn cái nôi văn minh nhân loại và thiên tài TaGo
Description: Luận án thạc sĩ khoa học ngữ văn; 111tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21344
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 59.pdf
  • Description : 
  • Size : 37,14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.