Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21340
Title: Định hướng giá trị nghề dạy học của sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái
Authors: Nguyễn Thị Huyền
Keywords: Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học xã hội; Tâm lý học; Trường cao đảng sư phạm Yên Bái
Issue Date: 10-2011
Publisher: Bộ giáo dục và đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu thực trạng sự định hướng giá trị nghề dạy học của sinh viên dân tộc thiểu số trường Cao đẳng sưu phạm Yên Bái. Trên cơ sở phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng đề xuất một số kiến nghị sư phạm nhằm góp phần hình thành đinh hướng giá trị nghề dạy học ở sinh viên phù hợp với những yêu cầu phát triển của xã hội. Tiếp tục củng cơ, phát huy những định hướng giá trị đúng đắn, tích cực ở sinh viên
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21340
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 55.pdf
  • Description : 
  • Size : 39,77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.