Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/21335
Title: Sơ bộ phân vùng theo yêu cầu phòng hộ đầu nguồn Tây Bắc về mặt địa lý tự nhiên
Authors: Nguyễn Thị Vượng
Keywords: Luận văn; Luận án thạc sỹ; Khoa học Tự nhiên; Địa lý tự nhiên; Khoa học địa lý
Issue Date: 15-12-1996
Publisher: Đại học Quốc Gia ; Trường đại học sư phạm
Abstract: Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu đã có về mặt địa lý tự nhiên (xói mòn và dòng chảy) bổ sung những tư liệu cần thiết, xác định các chỉ tiêu phân cấp. Từ đó sơ bộ phân vùng theo yêu cầu phòng hộ đầu nguồn Tây Bắc về mặt địa lý tự nhiên làm cơ sơ cho việc quy hoạch rừng và sử dụng đất đai
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/21335
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 50. So bo phan vung.pdf
  • Description : 
  • Size : 21,49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.