Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/20999
Title: Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Authors: Nguyễn Thị Tuyết Mai
Keywords: Luận văn tốt nghiệp; Kinh tế; Nông nghiệp; Chuyển dịch cơ cấu; Lao động; Huyện Yên Bình; Yên Bái
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Lâm nghiệp
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và thu nhập lao động nông thôn. Đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn của huyện. Làm rõ mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu lao động với thu nhập của lao động nông thôn
Description: Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế nông nghiệp; 110tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/20999
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 31.pdf
  • Description : 
  • Size : 40,63 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.