Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/20994
Title: Quản lý quá trình đào tạo học sinh âm nhạc ở trường trung học văn hóa nghệ thuật tỉnh Yên Bái
Authors: Trần Thị Thương Hiền
Keywords: Luận văn thạc sĩ; Quản lý giáo dục; Âm nhạc; Trường trung học Văn hóa nghệ thuật; Yên Bái
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Abstract: Đề xuất một số biện pháp quản lý công tác đào tạo học sinh âm nhạc ở Trường trung học Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái
Description: Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành quản lý giáo dục; 99tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/20994
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 26.pdf
  • Description : 
  • Size : 36,22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.