Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/20971
Title: Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường của người từ 30 tuổi trở lên tại thành phố Yên Bái
Authors: Trần Thị Mai Hà
Keywords: Y học dự phòng; Bệnh đái tháo đường; Yên Bái; Luận văn thạc sĩ
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học y Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu một số yếu tố nguy cơ của bệnh đái tháo đường của người từ 30 tuổi trở lên tại thành phố Yên Bái
Description: Luận văn thạc sĩ y học; 67tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/20971
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 13.pdf
  • Description : 
  • Size : 24,85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.