Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/20965
Title: Nghiên cứu hiện tượng phát quang cưỡng bức nhiệt của một số vật liệu rắn nhằm ứng dụng trong đo liều bức xạ
Authors: Ngô Quang Thành
Keywords: Nghiên cứu; Vật lí; Luận án tiến sĩ; Vật liệu rắn; Đo liều bức xạ; Hiện tượng phát quang; Cưỡng bức nhiệt
Issue Date: 2010
Publisher: Viện khoa học và công nghệ Việt Nam
Abstract: Xây dựng và phát triển các thiết nị đọc liều cùng các hệ đo có liên quan nhằm khảo sát các đặc tính TSL của vật liệu đã chế taoh theo hướng ứng dụng trong đo liều. Mở rộng các khảo sát nghiên cứu như PTTL hấp thụ, kích thích, huỳnh quang...đánh giá sự ảnh hưởng của tạp và chất nền tìm hiểu cơ chế huỳnh quang và TSL của vật liệu dựa trên cơ sở của vật liệu ban đầu
Description: Luận án tiến sĩ vật lý; 158tr
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/20965
Appears in Collections:Khoa Học Tự Nhiên

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 7.pdf
  • Description : 
  • Size : 62,84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.