Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/20529
Title: Chuyển biến về kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái từ 1991 đến 2005
Authors: Nguyễn Thị Nhung
Keywords: Lịch sử hiện đại
Việt Nam
Kinh tế
Xã hội
Chuyển biến
1991-2005
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2006
Publisher: Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Abstract: Khái quát về thành phố Yên Bái, điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội và tình hình kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái trước khi tái thành lập tỉnh năm 1991. Những chuyển biến về kinh tế, biến đổi về xã hội trong 15 năm xây dựng và phát triển từ 1991 đến 2005. Đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển về kinh tế - xã hội của thành phố Yên Bái trong thời kỳ đổi mới
Description: Luận văn thạc sĩ Lịch sử, 114tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/20529
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TVYB2017023.pdf
  • Description : 
  • Size : 2,23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.