Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/20520
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.(Bản sưu tầm)
Authors: Đoàn Ngọc Anh
Keywords: Vốn
Sử dụng
Quản lí kinh tế
Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
Abstract: Phân tích thực trạng, những mặt mạnh, tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong việc sử dụng vốn tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Đề xuất các giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ theo định hướng ứng dụng, 107tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/20520
Appears in Collections:Kinh Tế _ Tài Chính

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TVYB2017014.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.