Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11744.6/20512
Title: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái theo hướng tiếp cận quản lý sự thay đổi
Authors: Nguyễn Thị Minh Thúy
Keywords: Quản lí sự thay đổi
Phương pháp dạy học
Quản lí giáo dục
Trung học cơ sở
Đổi mới
Trấn Yên
Yên Bái
Địa chí
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Sư phạm Thái Nguyên
Abstract: Cơ sở lý luận, thực trạng việc quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường THCS theo tiếp cận quản lý sự thay đổi. Đề xuất biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường THCS theo tiếp cận quản lý sự thay đổi.
Description: Luận văn thạc sĩ Khoa học giáo dục. 128tr.
URI: http://hdl.handle.net/11744.6/20512
Appears in Collections:Khoa Học Xã Hội

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TVYB2017006.pdf
  • Description : 
  • Size : 1,2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.