Browsing by Subject 070

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
-BIẾT. LỰA CHỌN VÀ SẮP XẾP THÔNG TIN THEO THỨ TỰ QUAN TRỌNG. TỔ CHỨC. VIẾT. MÀO ĐẦU. QUY ƯỚC CỦA VĂN PHÓNG BÁO CHÍ. THỐNG CÁO BÁO CHÍ.LINE ROSS
-KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CÁC HÌNH THỨC VÀ THỂ LOẠI CHÍNH CỦA QUẢNG CÁO. CÁC CÔNG CỤ QUẢNG CÁO. NGÔN NGỮ VÀ PHONG CÁCH CỦA QUẢNG CÁO. TỔ CHỨC VÀ KẾ HOẠCH QUẢNG CÁO. MỘT SỐ YẾU TỐ TÂM LÝ-GIÁO DỤC HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO.Iu. A. SULIAGIN, V. V. PETROV
-MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN (TRỌN BỘ 2 TẬP). TẬP 2 (TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHỨC DANH BIÊN TẬP, PHÓNG VIÊN)NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG, DƯƠNG XUÂN SƠN, PHẠM VĂN THẤU... TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.
-NGHỀ BÁO HIỆN NAY. SĂN TIN. VIẾT TIN.PHILIPPE GAILLARD
-NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG. TRÌNH BÀY TỜ BÁO. NHỮNG BÀI BÁO MANG TÍNH THÔNG TIN. NHỮNG BÀI BÌNH LUẬN. CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BẢN THẢO. ĐỒ NGHỀ CỦA NHÀ BÁO.MICHEL VOIROL
-ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN (TRỌN BỘ 2 TẬP). TẬP 1 (TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CHỨC DANH BIÊN TẬP VIÊN, PHÓNG VIÊN)PHẠM XUÂN MỸ, ĐẶNG CÔNG MINH, HÀ HUY PHƯƠNG... TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.